Nieuwbouw Leerdam

Van inschrijfformulier naar sleuteloverdracht, wat gebeurt er in de tussentijd?

Hier geven wij kort de stappen weer tot aan de voor u belangrijkste halte: de oplevering van uw woning!

1. Start Verkoop

Het project Eiland van Leede is per 19 maart 2021 online in verkoop. Op deze projectwebsite presenteren wij dan met plezier het nieuwe woningaanbod aan u. Vanaf die datum staan alle woningen, woonoppervlakten en Vrij Op Naam-prijzen op de website.

Bij Start Verkoop worden er niet direct woningen verkocht.

Heeft u uw voorkeuren ingevuld en geregistreerd en verandert u tóch van gedachten? Geen probleem.
In “Mijn Omgeving” kunt u zelf uw gegevens en voorkeuren aanpassen.

2. Inschrijving

Op de website kunt u gedurende een periode van twee weken vanaf datum Start Verkoop aangeven welke woningen uw voorkeur hebben en voor welke woningen de makelaar u kan benaderen. U kunt gedurende deze twee weken in alle rust de informatie bestuderen en online een keuze maken. De snelheid waarmee u uw voorkeur aangeeft is niet van invloed. Op deze pagina leest u meer over hoe de uw inschrijving en onze toewijzing verloopt, belangrijke informatie.

 

3. Toewijzing

Er wordt alleen toegewezen op basis van de woningvoorkeur die u heeft aangegeven. Bent u als enige geïnteresseerd in een bepaald bouwnummer? Dan wordt de woning aan u toegewezen. Zijn er meerdere belangstellenden voor eenzelfde bouwnummer? Dan wijst Synchroon, de verkopende partij, toe. Synchroon is lokaal niet bekend en kan daardoor vrij van belangen en op basis van willekeur een woning toewijzen. Synchroon heeft de makelaars opdracht gegeven om de resultaten van de toewijzing te communiceren en verder op te pakken.

4. Op bezoek bij de makelaar, meer- en minderwerk en het tekenen van de overeenkomst

Het eerste gesprek met de makelaar
Hopelijk heeft u de woning van uw eerste keuze toegewezen gekregen! De makelaar nodigt u uit om het project en de woning in detail met u door te nemen; online of offline.

Meer- en minderwerk
Eén van de contractstukken is de lijst van meer- en minderwerk. Op deze lijst staan de meerwerkopties die de aannemer aanbiedt, inclusief de prijzen. Heeft u wensen die niet op de meer- en minderwerklijst staan? Dan geeft u dit aan bij de makelaar. De makelaar gaat na of uw wensen mogelijk zijn binnen het bouwsysteem. De lijst geeft u een goed beeld van (on)mogelijkheden en de kosten. Belangrijk om te onthouden: Eiland van Leede is een nieuwbouwproject, dit is anders dan particulier opdrachtgeverschap van één woning. Het is belangrijk dat u zich vooraf oriënteert op uw woonwensen zodat u bij het tekenen van de overeenkomsten een reëel beeld heeft van de opties.

Het vervolg
U laat de informatie op u inwerken en na ongeveer een week is er weer contact tussen u en de makelaar. U laat weten wat uw besluit is. Gaat u niet door met de woning? Dan is de makelaar vrij om een andere kandidaat te benaderen. Gaat u door? Gefeliciteerd! De overeenkomsten worden op uw naam gezet, u ontvangt deze ter inzage en u wordt uitgenodigd om de overeenkomsten digitaal te ondertekenen.

5. Ik heb op papier een woning gekocht… hoe nu verder?

Nu volgen er twee parallelle paden.
Pad 1: De notaris en de aannemer ontvangen van ons de getekende overeenkomsten. De aannemer weet nu dat u de woning gekocht heeft en nodigt u uit voor een meer- en minderwerkgesprek. U wordt ook uitgenodigd door de showroom om samen sanitair en tegelwerk voor badkamer en toilet te bespreken. Uw eventuele wensen worden door de (onder)aannemer verwerkt in optietekeningen en u ontvangt een offerte. Tip: bereid uzelf goed voor, denk na over hoe u het huis wilt gaan gebruiken, waar u (extra) wandcontactdozen nodig heeft, welke deuren u mooi vindt etc.

Pad 2: Het wachten begint. De koop- en aannemingsovereenkomst zijn door u en ons getekend en in de overeenkomst staat een artikel dat heet “Vervullen opschortende voorwaarden”. Dit zijn woorden die je niet elke dag gebruikt. Het betekent dat de overeenkomsten voor nu worden opgeschort en werkelijk tot stand komt zodra er enkele voorwaarden zijn vervuld. Dit is in “nieuwbouw Nederland” een gebruikelijk artikel. De voorwaarden kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Er is een minimale voorverkoop nodig van bijvoorbeeld 70% (het project kan gebouwd worden als er genoeg toekomstige bewoners zijn).
  • De grond is in ons bezit (zodat wij het ook aan u kunnen doorleveren/ verkopen).
  • De bouwvergunning is onherroepelijk, ofwel “definitief” . (Het ontwerp heeft groen licht gekregen en er mag gebouwd worden)

In de koopovereenkomst staat genoemd wanneer deze voorwaarden vervuld dienen te zijn. Meestal is dat circa een 6 of 9 maanden na Start Verkoop.

6. Hoera, wij gaan bouwen!

Wij gaan ervanuit dat de opschortende voorwaarden zijn vervuld op het moment dat wij dat hebben ingeschat. Dat is goed nieuws! De koop- en aannemingsovereenkomsten zijn nu écht tot stand gekomen. U krijgt een brief van ons waarin wij aangeven dat wij de aannemer opdracht hebben gegeven om zich voor te bereiden op start bouw! De aannemer heeft circa 3 maanden de tijd om zich voor te bereiden en om de bouwplaats in te richten.

Ook nodigen wij u in deze brief uit om uw hypotheekstukken in orde te maken, voor zover u dat al niet gedaan heeft. U kunt namelijk op korte termijn naar de notaris om de grond geleverd te krijgen.
“Hoera” en “grondrente betalen” zijn termen die niet echt bij elkaar passen. Tóch worden ze in de brief samen genoemd. Want de grondrente gaat in zodra de opschortende voorwaarden zijn vervuld. Hoe sneller u naar de notaris gaat, hoe minder grondrente u betaalt. De ingangsdatum van de grondrente is dus gekoppeld aan het moment dat het project écht van start gaat.

6. Naar de notaris

De notaris nodigt u uit voor het transport van de grond nadat de notaris uw hypotheekstukken heeft ontvangen. Het is dus belangrijk dat u de hypotheekverstrekker, bij wijze van spreken, achter de broek aan zit. Bij de notaris wordt de grond met u verrekend. Ofwel, het bedrag zoals omschreven in de koopovereenkomst, al dan niet aangevuld met grondrente. De notaris neemt met u de Akte van Levering door en legt deze aan u uit. U tekent de akte; u bent grondbezitter!

7. Feestje (Als de situatie t.z.t. daar naar is.)

U heeft zich inmiddels verdiept in de tekeningen en contact gehad met de aannemer voor de afbouw van uw woning, u bent naar de notaris geweest, u heeft sanitair en tegelwerk uitgezocht en misschien bent al aan het shoppen voor een keuken. Een nieuwbouwwoning is hard werken, ook voor u!

Hoogste tijd voor een feestje! Of er op locatie een Start Bouw feest gegeven kan worden hangt af van de bewegingsvrijheid die er tegen die tijd is i.v.m. COVID-19.
Kunnen wij weer vrij bewegen? Dan nodigen wij u uit op de bouwplaats. Eigenlijk is dit feest de eerste buurtborrel, want tijdens dit feestje ontmoet u uw buren en overburen. Gezellig! U vormt al een buurt vóórdat u er woont. Whatsapp-groepen worden opgericht en contactgegevens worden uitgewisseld. Samen op weg naar wonen op het Eiland van Leede.

8. De bouwtijd begint en de aannemer brengt termijnen bij u in rekening

Bij punt 6 las u zojuist dat u bij de notaris de grond afrekent. Tijdens de bouwtijd brengt de aannemer in termijnen de woning bij u in rekening.
De aannemer start met bouwen. In de aannemingsovereenkomst leest u enkele belangrijke details, zoals:

  • De bouwfasen en de termijnen van de bouw die de aannemer aan u in rekening brengt: Zodra een deel van de bouw is afgerond ontvangt u een factuur. Een factuur is bijvoorbeeld 10% van de aanneemsom. Alle facturen bij elkaar zijn 100% van de aanneemsom. De facturen hebben een betaaltermijn van 14 dagen. Betaalt u na 14 dagen, dan wordt er bouwrente in rekening gebracht.
  • De werkbare dagen: In de aannemingsovereenkomst staat het aantal werkbare dagen waarbinnen de aannemer de woning aan u moet opleveren. Bekijk op tijd wanneer deze periode afloopt. Dan weet u de uiterlijke termijn waaraan de aannemer zich houdt voor de overdracht van de sleutel. Ook heeft u een richtlijn waarop u uw huidige woonsituatie kunt sturen.

9. Wanneer wordt de woning door de aannemer aan mij opgeleverd?

Deze vraag wordt het meest gesteld en is het lastigst op voorhand te beantwoorden. Daarom is dit een onderwerp waar wij duidelijk en transparant over informeren.

Prognose (!) bij Start Verkoop
Vanaf Start Verkoop zal u een voorzichtige (!) prognose (!) worden meegegeven qua sleuteloverdracht. U kunt alléén rechten ontlenen aan de afspraak in de aannemingsovereenkomst: de woning dient aan u opgeleverd te worden binnen een x-aantal werkbare dagen.

Contract
De aannemer kan lange tijd (ook tijdens de bouw) alleen een prognose afgeven en zal terughoudend zijn in het noemen van de exacte maand. Een aannemer kan immers plannen wat hij wil; maar als het weer het niet toelaat of een leverancier roet in het eten gooit dan is de maand die hij aan u noemde alweer van de baan; U niet blij, hij niet blij. De aannemer heeft als enige richtlijn het aantal werkbare dagen in de aannemingsovereenkomst. De aannemer zal u op een gegeven moment uitnodigen voor de voorschouw en voor de oplevering met een concrete datum en tijdstip. Dit is circa een maand voor de sleuteloverdracht.

Dilemma
Misschien voelt u het al aankomen. In de laatste maanden voor oplevering gaat er spanning ontstaan tussen uw privé planning en die planning van de aannemer. U wilt afspraken kunnen maken met de stukadoor of de keukenleverancier, maar de aannemer is nog niet zover om een finale opleverdatum te noemen. Dit is een realiteit die bij het kopen van een nieuwbouwwoning hoort. De aannemer heeft vanzelfsprekend uw woongeluk voor ogen en wil vol trots de woning aan u opleveren. Alleen, de aannemer zal de contractuele afspraak met u en zijn eigen planning aanhouden als richtlijn.

Plan de campagne
Een naadloze aansluiting tussen uw huidige woning en uw nieuwe woning kan dus spannend worden. Overleg daarom op tijd met uw makelaar of verhuurder welke mogelijkheden er zijn op basis van de opleverprognose tot en met het gebruik van het volledige aantal werkbare dagen. Overleg ook met bijvoorbeeld met de keukenleverancier, de stukadoor, etc.

Tot zover.
Hopelijk heeft u met deze informatie beter zicht op het kopen van een nieuwbouwwoning.

Koopwoningen Leerdam - Kavelkaart - Eiland van Leede

Zoekvenster sluiten